So sánh sản phẩm
Thiết bị xử lý không khí Daikin có: bộ xử lý không khí ngoài trời, hệ thống thông gió thu hồi nhiệt với dàn giãn nở trực tiếp và bộ tạo ẩm. Phân phối gió tươi bên ngoài với tổn thất nhiệt thấp nhất cùng với các tính năng đa dạng, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Sen Việt Sẵn hàng 0966666233