So sánh sản phẩm

Các Kiểu Dàn Lạnh Trong Hệ Điều Hòa Trung Tâm Daikin

Hệ thống điều hòa trung tâm Daikin VRV thì dàn nóng có thể kết nối với 1 tổ hợp hỗn hợp dàn lạnh VRV và dàn lạnh dân dụng. Mở ra 1 thời kỳ mới cho các thế hệ dàn lạnh hoạt động êm và thời trang. Khi dàn nóng kết nối với tổ hợp dàn lạnh VRV và dàn lạnh dân dụng hoặc chỉ kết nối với dàn dân dụng thì tối đa 32 dàn. Khi chỉ kết nối với dàn VRV thì tối đa 64 dàn. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu 1 cách tổng quan 2 kiểu dàn lạnh kết nối trong hệ VRV.
Dàn lạnh VRV có 24 kiểu tương đương 109 model
- Cassette âm trần: đa hướng thổi có cảm biến (FXFQ-SVM), đa hướng thổi (FXFQ-LUV1), 4 hướng thổi nhỏ gọn (FXZQ-MVE), 2 hướng thổi (FXCQ-MVE), 1 hướng thổi (FXKQ-MAVE).
- Giấu trần nối ống gió: dạng mỏng (loại tiêu chuẩn (FXDQ-PBVE, FXDQ-PBVET, FXDQ-NBVE, FXDQ-NBVETA), loại nhỏ gọn(FXDQ-SPV1)), áp suất tĩnh trung bình (FXSQ-PVE), hồi sau (FXMQ-PVE, FXMQ-MVE9)
- Áp trần (FXHQ-MAVE), cassette áp trần 4 hướng thổi (FXUQ-AVEB)
- Treo tường (FXAQ-PVE)
- Đặt sàn (FXLQ-MAVE)
- Giấu sàn (FXNQ-MAVE)
- Tủ đứng đặt sàn (FXVQ-NY1, FXVQ-NY16)
- Điều hòa không khí cho phòng sạch (FXBQ-PVE, FXBPQ-PVE)
- Bộ xử lý không khí (FXMQ-PVE)
- Thiết bị xử lý không khí (AHUR) chỉ sử dụng ở model 1 chiều lạnh 50Hz. AHU Daikin có thể kết nối với hệ thống VRV IV.
Dàn lạnh dân dụng kết nối với bộ BP
- Giấu trần nối ống gió dạng mỏng: 1 chiều (FKS-EAVMB), 2 chiều (CDXS-EAVMA)
- Treo tường: 1 chiều (FTKJ-NVMVW, FTKJ-DVM, FTKS-DVM, FTKS-BVMA, FTKS-FVM), 2 chiều (CDXS-EAVMA, FDXS-CVMA, FTXJ-NVMVW, FTXJ-NVMVS, FTXS-EVMA, FTXS-FVMA).

Miễn Phí Lắp Đặt 100% Mừng Khai Trương Proshop Daikin Sen Việt Cơ Sở 4

Hotline
34.239.176.54
1