So sánh sản phẩm
Bảo ôn khóa ống (cho khóa ống TK)

Bảo ôn khóa ống (cho khóa ống TK)

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)
 • So sánh
 • Lượt xem: 2213
 • Ngày đăng: 27/08/2018

Bảo ôn khóa ống (cho khóa ống TK)
Bảo ôn khóa ống chất liệu bọt polyethylene được liên kết chéo 30 lần kèm 1 lớp màng film nhựa với bề mặt dập nối.
Danh sách các mã sản phẩm tương ứng với các khóa ống TK sau:

Dày bảo ôn (t) 10
- TK-3SH cho khóa ống TK-3K
- TK-4SH cho khóa ống TK-4KN
- TK-5SH cho khóa ống TK-5KN
- TK-6SH cho khóa ống TK-6KN
- TK-7SH cho khóa ống TK-7KN
- TK-8SH cho khóa ống TK-8KN
- TK-9SH cho khóa ống TK-9KN
- TK-10SH cho khóa ống TK-10KN
​- TK-11SH cho khóa ống TK-11KN
​- TK-12SH cho khóa ống TK-12KN
​- TK-13SH cho khóa ống TK-13KN
​- TK-14SH cho khóa ống TK-14KN
Dày bảo ôn (t) 15
​- TK-16SH cho khóa ống TK-16KN
​- TK-17SH cho khóa ống TK-17KN

Dày bảo ôn (t) 20
TK-3DH cho khóa ống TK-3K
TK-4DH cho khóa ống TK-4KN
TK-5DH cho khóa ống TK-5KN
TK-6DH cho khóa ống TK-6KN
TK-7DH cho khóa ống TK-7KN
​TK-8DH cho khóa ống TK-8KN
​TK-9DH cho khóa ống TK-9KN
​TK-10DH cho khóa ống TK-10KN
​TK-11DH cho khóa ống TK-11KN
​TK-12DH cho khóa ống TK-12KN
​TK-13DH cho khóa ống TK-13KN
​TK-14DH cho khóa ống TK-14KN
​TK-16DH cho khóa ống TK-16KN
TK-17DH cho khóa ống TK-17KN

Liên hệ 19004488

  -

  +

  Bảo ôn khóa ống (cho khóa ống TK)

  Bảo ôn khóa ống dùng cho khóa ống TK làm bằng chất liệu bọt polyethylene được liên kết chéo 30 lần kèm 1 lớp màng film nhựa với bề mặt dập nối.
   
  Xin gửi tới Quý khách danh sách các mã sản phẩm tương ứng với các khóa ống TK sau:
  Bảo ôn khóa ông cho ống TK

  Bảo ôn khóa ống (cho khóa ống TK)

  a, Bảo ôn dày (t) 10
  Tên hàng Tương ứng với khóa ống TK
   TK-3SH  TK-3K
   TK-4SH  TK-4KN
   TK-5SH  TK-5KN
   TK-6SH  TK-6KN
   TK-7SH  TK-7KN
   TK-8SH  TK-8KN
   TK-9SH  TK-9KN
   TK-10SH  TK-10KN
   TK-11H  TK-11KN
   TK-12SH  TK-12KN
   TK-13SH  TK-13KN
   TK-14SH  TK-14KN
  b, Bảo ôn dày (t) 15
  Tên hàng Tương ứng với khóa ống TK
   TK-16SH  TK-16KN
   TK-17SH  TK-17KN
  c, Bảo ôn dày (t) 20
  Tên hàng Tương ứng với khóa ống TK
   TK-3DH  TK-3K
   TK-4DH  TK-4KN
   TK-5DH  TK-5KN
   TK-6DH  TK-6KN
   TK-7DH  TK-7KN
   TK-8DH  TK-8KN
   TK-9DH  TK-9KN
   TK-10DH  TK-10KN
   TK-11DH  TK-11KN
   TK-12DH  TK-12KN
   TK-13DH  TK-13KN
   TK-14DH  TK-14KN
   TK-16DH  TK-16KN
   TK-17DH  TK-17KN
  Thông số khóa ống TK, mời Quý khách tham khảo tại danh mục "Vật tư lắp điều hòa Inaba".
  Bảo ôn khóa ống (cho khóa ống TK)
  Bảo ôn khóa ống chất liệu bọt polyethylene được liên kết chéo 30 lần kèm 1 lớp màng film nhựa với bề mặt dập nối.
  Danh sách các mã sản phẩm tương ứng với các khóa ống TK sau:

  Dày bảo ôn (t) 10
  - TK-3SH cho khóa ống TK-3K
  - TK-4SH cho khóa ống TK-4KN
  - TK-5SH cho khóa ống TK-5KN
  - TK-6SH cho khóa ống TK-6KN
  - TK-7SH cho khóa ống TK-7KN
  - TK-8SH cho khóa ống TK-8KN
  - TK-9SH cho khóa ống TK-9KN
  - TK-10SH cho khóa ống TK-10KN
  ​- TK-11SH cho khóa ống TK-11KN
  ​- TK-12SH cho khóa ống TK-12KN
  ​- TK-13SH cho khóa ống TK-13KN
  ​- TK-14SH cho khóa ống TK-14KN
  Dày bảo ôn (t) 15
  ​- TK-16SH cho khóa ống TK-16KN
  ​- TK-17SH cho khóa ống TK-17KN

  Dày bảo ôn (t) 20
  TK-3DH cho khóa ống TK-3K
  TK-4DH cho khóa ống TK-4KN
  TK-5DH cho khóa ống TK-5KN
  TK-6DH cho khóa ống TK-6KN
  TK-7DH cho khóa ống TK-7KN
  ​TK-8DH cho khóa ống TK-8KN
  ​TK-9DH cho khóa ống TK-9KN
  ​TK-10DH cho khóa ống TK-10KN
  ​TK-11DH cho khóa ống TK-11KN
  ​TK-12DH cho khóa ống TK-12KN
  ​TK-13DH cho khóa ống TK-13KN
  ​TK-14DH cho khóa ống TK-14KN
  ​TK-16DH cho khóa ống TK-16KN
  TK-17DH cho khóa ống TK-17KN
  Hotline
  34.239.176.54
  1