So sánh sản phẩm

Giá Vật Tư, Nhân Công Lắp Đặt Điều Hòa Daikin

Báo Giá Vật Tư, Nhân Công Lắp Máy Điều Hoà

1. Bảng Giá Nhân Công Lắp Máy Điều Hòa Daikin

Dòng Máy

Công Suất

Đơn Giá/Bộ

Treo Tường

9,000 - 13,000BTU

435,000đ

15,000-24,000BTU

580,000đ

Cassette, tủ đứng, áp trần, đặt sàn

<=28,000BTU

Liên hệ

19004488

để có giá ưu đãi

Cassette, tủ đứng, áp trần, đặt sàn

30-50,000BTU

Cassette, tủ đứng, áp trần, đặt sàn

100-140,000BTU

Cassete, tủ đứng, áp trần, đặt sàn

150-200,000BTU

Giấu trần nối ống gió 

<=16,000BTU

Giấu trần nối ống gió 

18-26,000BTU

Giấu trần nối ống gió 

28-34,000BTU

Giấu trần nối ống gió 

35-60,000BTU

Giấu trần nối ống gió 

65-100,000BTU

Giấu trần nối ống gió 

110-200,000BTU

Dàn treo tường multi/trung tâm

<=13,000BTU

Dàn treo tường multi/trung tâm

14-24,000BTU

Dàn cassette multi/trung tâm

<=12,000BTU

Dàn cassette multi/trung tâm

18-24,000BTU

Dàn cassette multi/trung tâm

25-50,000BTU

Dàn nối ống gió multi/trung tâm

<=15,000BTU

Dàn nối ống gió multi/trung tâm

16-24,000BTU

Dàn nối ống gió multi/trung tâm

25-34,000BTU

Dàn nối ống gió multi/trung tâm

35-50,000BTU

Dàn nối ống gió multi/trung tâm

51-70,000BTU

Dàn nối ống gió multi/trung tâm

71-100,000BTU

Dàn nóng multi/trung tâm

<=24,000BTU

Dàn nóng multi/trung tâm

27-35,000BTU

Dàn nóng multi/trung tâm

36-54,000BTU

Dàn nóng multi/trung tâm

7-9HP

Dàn nóng multi/trung tâm

10-14HP

Dàn nóng multi/trung tâm

16-20HP

Đục tường đi ống âm

 

Khoan rút lõi

 

Lắp điều khiển gắn tường

 

Lắp bộ chia gas

 

2. Bảng Vật Tư, Phụ Kiện Lắp Điều Hòa Daikin

a, Vật tư loại tiêu chuẩn

Nội dung

ĐVT

Đơn Giá

1. Ống đồng + 2 bảo ôn chống cháy dày 13mm

Dành cho điều hòa treo tường Daikin

Công suất 9,000BTU

m

Liên hệ

19004488

để có giá ưu đãi

Công suất 12,000BTU

m

Công suất 18,000BTU

m

Công suất 24-30,000BTU

m

2. Ống đồng + bảo ôn

Công suất 18,000 - <36,000BTU

m

Liên hệ

19004488

để có giá ưu đãi

Công suất 36,000 -  50,000BTU

m

3. Ống đồng + bảo ôn

Dành cho điều hòa tủ đứng âm trần + áp trần Daikin

Công suất 18,000 - <28,000BTU

m

Liên hệ

19004488

để có giá ưu đãi

Công suất 28,000 - <36,000BTU

m

Công suất 36,000 -  50,000BTU

m

4. Dây điện cấp nguồn Cadisun / Trần Phú

2x1.5mm

m

Liên hệ

19004488

để có giá ưu đãi

2x2.5mm

m

3x1.5mm

m

2x4mm

m

2x6mm

m

5. Giá đỡ dàn nóng treo tường

Công suất 9 - 12,000BTU

bộ

Liên hệ

19004488

để có giá ưu đãi

Công suất 18 - <24,000BTU

bộ

Công suất 28 - <36,000BTU

bộ

Công suất 36 - <50,000BTU

bộ

6. Giá đỡ dàn nóng ngồi

Công suất 9 - 12,000BTU

bộ

Liên hệ

19004488

để có giá ưu đãi

Công suất 18 - <24,000BTU

bộ

Công suất 28 - <36,000BTU

bộ

Công suất 36 - <50,000BTU

bộ

7. Vật tư phụ khác

Ống nước mềm

m

Liên hệ

19004488

để có giá ưu đãi

Atomat 1 pha LS

cái

Ống nước PVC - D21 chưa có bả ôn, tê, cút ..

m

Ống nước PVC - D27 chưa có bả ôn, tê, cút ..

m

Bảo ôn D22

m

Bảo ôn D28

m

Thanh ti

m

Nở ti

cái

Đai treo ống ga, ống nước

cái

Công đục tường đi đường ống ga âm tường
không hoàn thiện lại

m

b, Vật tư loại cao cấp

+ Sản xuất tại Nhật Bản

   Mã SP   

  Mô Tả  

      ĐVT     

  Đơn Giá   

 PR-351N-I

 Chân đế điều hòa Plarock

 bộ 

 
  
 
 
 
Liên hệ

19004488

để có giá ưu đãi

  
 
  

 

 PR-351N-M

 Chân đế điều hòa Plarock 

bộ

 AP-200-I 

 Keo trét lỗ điều hòa 

túi

 HV-50-I 

 Băng dính (độ dày mỏng 1/2 băng dính thường),
rộng 50mm, dài 20m/cuộn, dày 0.18mm

Cuộn 

 DHV-5010

 Bảo ôn băng dính rộng 50mm, dài 10m/cuộn (xốp PE), dày 3mm 

 Cuộn

 JTA-100-I

 Băng dính nối bảo ôn, rộng 100mm, dài 10m/cuộn 

 Cuộn

 DH-14-I

 Ống nước ngưng phi 14 x 50m nhựa PE 

Chiếc 

 UVT-50-I

 Băng dính chống tia UV

Cuộn 

 SF-77-500-I

 Ống mềm đàn hồi đầu có kết cấu nối, rộng 77mm, dài 500mm 

Chiếc 

 SF-77-1000-I

 Ống mềm đàn hồi đầu có kết cấu nối, rộng 77mm, dài 1000mm 

Chiếc 

 SF-100-800-I 

 Ống mềm đàn hồi đầu có kết cấu nối, rộng 100mm, dài 800mm 

 Chiếc

 DSH-14S 

 Bộ dụng cụ ống nước ngưng bảo ôn
(gồm 1 ống phi 14 20m, 15 cút nối đính kèm, 15 cút nối ổ cắm) 

 Chiếc

 CZ3-W

 Nắp cho thép cây đi tường 

Chiếc 

 SR-HG

 Miếng đỡ ống đồng bảo ôn treo

Chiếc 

+  Sản xuất tại Thái Lan

Mã SP

Mô Tả

ĐVT

Đơn Giá

 PC-2320-JE 

Ống đồng đôi cuộn, kèm bảo ôn, D6.35mm+D9.52mm,
dày 0.8x0.8mm, dày bảo ôn 8x8mm, dài 20m/cuộn 

m

Liên hệ

19004488

để có giá ưu đãi

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 PC-2420-JE 

Ống đồng đôi cuộn, kèm bảo ôn, D6.35mm+D12.7mm,

dày 0.8x0.8mm, dày bảo ôn 8x10mm, dài 20m/cuộn 

m

 PC-2520-JE 

Ống đồng đôi cuộn, kèm bảo ôn, D6.35mm+D15.88mm,
dày 0.8x1.0mm, dày bảo ôn 8x10mm, dài 20m/cuộn

m

 PC-3520-JE 

Ống đồng đôi cuộn, kèm bảo ôn, D9.52mm+D15.88mm,

dày 0.8x1.0mm, dày bảo ôn 8x10mm,dài 20m/cuộn

m

 NC-220JE-20H 

Ống đồng đơn cuộn, kèm bảo ôn, D6.35mm,dày 0.8mm,

dày bảo ôn 20mm, dài 20m/cuộn

m

 NC-320JE-20H 

Ống đồng đơn cuộn, kèm bảo ôn, D9.52mm, dày 0.8mm,

dày bảo 20mm, dài 20m/cuộn

m

 NC-420JE-20H 

Ống đồng đơn cuộn, kèm bảo ôn, D12.7mm, dày 0.8mm,

dày bảo 20mm, dài 20m/cuộn 

m

 NC-520JE-20H 

Ống đồng đơn cuộn, kèm bảo ôn, D15.88mm, dày 1.0mm, dày bảo 20mm, dài 20m/cuộn

m

 NC-620JE-20H 

Ống đồng đơn cuộn, kèm bảo ôn, D19.05mm, dày 1.2mm, dày bảo 20mm, dài 20m/cuộn

m

NH-740JE-20H

Ống đồng cây thẳng, kèm bảo ôn OD22.22mm, dày ống 1.0mm, dày bảo ôn 20mm, dài 4m/cây

m

NH-840JE-20H

Ống đồng cây thẳng, kèm bảo ôn, OD25.40mm,

dày ống 1.0mm, dày bảo ôn 20mm, dài 4m/cây

m

NH-940JE-20H

Ống đồng cây thẳng, kèm bảo ôn, OD28.60mm,

dày ống 1.0mm, dày bảo ôn 20mm, dài 4m/cây

m

NH-1040JE-20H

Ống đồng cây thẳng, kèm bảo ôn, OD31.75mm,

dày ống 1.1mm, dày bảo ôn 20mm, dài 4m/cây

m

NH-1140JE-20H

Ống đồng cây thẳng, kèm bảo ôn, OD34.92mm,

dày ống 1.2mm, dày bảo ôn 20mm, dài 4m/cây

m

NH-1240JE-20H

Ống đồng cây thẳng, kèm bảo ôn, OD38.10mm,

dày ống 1.35mm, dày bảo ôn 20mm, dài 4m/cây

m

NH-1340JE-20H

Ống đồng cây thẳng, kèm bảo ôn, OD41.28mm,

dày ống 1.45mm, dày bảo ôn 20mm, dài 4m/cây

m

 SD-77-I 

Đường máng gen, rộng ngoài 75mm, rộng trong 60mm,

cao 56mm, dài 2m/cây

m

 SD-100-I 

Đường máng gen dài 2m ngoài ống 100x70mm,

trong ống 86x64mm, bề ngang có rãnh 86cm

m

Trên đây, Sen Việt đã gửi tới Quý khách bảng chi phí nhân công lắp đặt và danh sách các loại vật tư phụ đi kèm. Tùy từng công trình quý khách có thể lựa chọn vật tư loại tiêu chuẩn hoặc vật tư cao cấp của Inaba. Với các công trình thông thường Quý khách có thể lựa chọn vật tư tiêu chuẩn cho phù hợp với điều kiện kinh tế. Đối với các công trình như nhà ở cao cấp, biệt thự, lâu đài, tòa nhà thương mại ... đòi hỏi tính thẩm mỹ cao, sang trọng, độ bền đi cùng năm tháng thì quý khách nên cân nhắc việc sử dụng vật tư cao cấp Inaba của Thái Lan, Nhật Bản. Hãy liên hệ với Sen Việt 082 2222 716 để được tư vấn kỹ hơn trong việc lựa chọn vật tư lắp máy lạnh phù hợp nhất. Nhanh tay gọi tới số Hotline 19004488 để được tư vấn tốt nhất.

Tags:,

Tin cùng danh mục

Tin liên quan

Hotline
44.223.39.67
1